Poniżej publikujemy listy rankingowe z Komisji Oceny Wniosków z dn.