Newsy

Listy rankingowe dla grupy 5 z dn. 20.09.2017r

Poniżej publikujemy wyniki z Komisji Oceny Wniosków z dn. 20.09.2017r. Prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz po odbiór decyzji.

Dokumenty do złożenia do umowy

Prosimy o wypełnienie dokumentów bez wpisywania daty załącznik nr 12 – oświadczenie współmałżonka załącznik nr 13 – Informacja o rachunku bankowym załącznik nr 17 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT załącznik nr 20 – Oświadczenie o aktualn.danych de minimis

Back to Top