Newsy

Oświadczenie o prowadzeniu działalności

Informujemy o obowiązku składania oświadczenia o prowadzeniu działalności i informacji o podjęciu dodatkowego zatrudnienia przez uczestników projektu „Własna firma- twój sukces w biznesie!”. Prosimy o wydrukowanie zamieszczonego poniżej oświadczenia, uzupełnienie i podpisanie  na koniec każdego miesiąca, w którym była prowadzona działalność oraz zaznaczenie właściwej opcji jeśli chodzi o dodatkowe zatrudnienie. Podpisane oświadczenia należy dostarczyć do…

Read More →

Lista rankingowa z dn. 25.08.2017r. – grupa 4

Poniżej publikujemy wyniki z Komisji Oceny Wniosków z dn. 25.08.2017r.: – o przyznanie wsparcia finansowego: Lista Rankingowa Wniosków ocenionych pozytywnie z dn. 25.08.2017r. Gr. 4 -o przyznanie wsparcia pomostowego.

Rekrutacja do projektu

Przedłużona rekrutacja do projektu Własna firma – Twój sukces w biznesie ! Informujemy, iż został wydłużony termin naboru formularzy zgłoszeniowych dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w ramach Projektu „Własna firma- Twój sukces w biznesie !”. Formularze można składać do 11.08.2017 r. w biurze Projektu lub drogą mailową: rekrutacja@h-c.pl Przedłużona rekrutacja do projektu Własna firma…

Read More →

Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa 5.

Poniżej publikujemy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Własna firma – twój sukces w biznesie!” z dn.18.08.2017r. Lista rankingowa z dn. 18.08.2017r. Informujemy,iż SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób zakwalifikowanych do Projektu odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Plac Wolności 4…

Read More →

Załączniki dot. projektu „Własna firma-twój sukces w biznesie!”, regulamin projektu

Regulamin rekrutacji i uczestn. _8.3 _RPO WD załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 8.3. HILLS-CONSULTING załącznik nr 2 – Karta oceny form. załącznik nr 3 – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 8.3. HILLS załącznik nr 4 – Umowa usł_szkol-doradcze załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy… 8.3. HILLS-CONSULTING załącznik nr 6 – Wniosek…

Read More →

Back to Top