Zarządzanie różnorodnością

 • Ukazanie sposobów na wykorzystywanie indywidualnych cech pracowników zespołu.
 • Uświadomienie roli różnic w pracy zespołu i zalet ich wykorzystywania dla jego efektywniejszego działania.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Potrafił wykorzystywać zasady pracowania z zespołem różnorodnym pod względem płci, wieku i doświadczenia;
 • Umiał zarządzać różnicami i podobieństwami pomiędzy członkami zespołu.

Zawartość merytoryczna:

 • Kierowanie zespołem;
 • Identyfikowanie różnic pomiędzy członkami zespołu;
 • Praktyczne wykorzystanie różnorodności doświadczeń;
 • Zagrożenia wynikające z nazbyt wysokiego poziomu zróżnicowania;
 • Zapobieganie konfliktom wynikającym z różnic wieku, płci i stażu pracy;
 • Podział zadań uwzględniający indywidualne uwarunkowania pracownika;
 • Niwelowanie negatywnego wpływu różnic na rzecz wykorzystania ich dla podniesienia wydajności zespołu.

Conceptual image of businessteam working cohesively. Interaction

Leave a reply

Back to Top