Zarządzanie kryzysowe w organizacji

Cele:

 • Nauka zarządzania zasobami ludzkim w sytuacji kryzysowej;
 • Przetrenowania sposobu zarządzania podczas sytuacji kryzysowej;
 • Zapoznanie się z rodzajami zachowań w przypadku kryzysu.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział co to jest sytuacja kryzysowa;
 • Znał podstawowe schematy zachowań ludzkich w sytuacjach kryzysowych;
 • Będzie wiedział w jaki sposób trafnie i dobrze podejmować decyzje.

Zawartość merytoryczna:

 • Pojęcie kryzysu;
 • Typowe sytuacje kryzysowe w firmach;
 • Budowanie struktury zarządzania kryzysowego;
 • Fazy zarządzania kryzysowego;
 • Reakcje ludzi na sytuacje kryzysowe w organizacji;
 • Komunikacja społeczna w kryzysie.

Businessman Hand Stop Dominoes Continuous Toppled

 

 

Leave a reply

Back to Top