Wystąpienia publiczne, autoprezentacja

Cele:

 • Ukazanie zasad efektywnych wystąpień publicznych;
 • Wzbogacenie warsztatu umiejętności z zakresu autoprezentacji.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • wiedział, jakie zasady kierują wystąpieniami publicznymi;
 • znał elementy komunikacji;
 • wiedział, co ukazują przesyłane przez niego podczas wystąpienia komunikaty niewerbalne;
 • wyeliminuje ze swojego zachowania gesty zakłócające przekaz werbalny;
 • umiał stosować frazy retoryczne;
 • radził sobie z tremą podczas autoprezentacji.

Zawartość merytoryczna:

 • Najważniejsze zasady autoprezentacji;
 • Formy wystąpień publicznych;
 • Wystąpienie publiczne jako sytuacja stresująca;
 • Techniki relaksujące i energetyzujące;
 • Instrumenty perswazji;
 • Przygotowywanie i wygłoszenie mowy;
 • Kreowanie własnego wizerunku.

Więcej informacji na http://www.szkolimy.pl/120/wystapienia-publiczne-autoprezentacja/

Business Conference and Presentation

Leave a reply

Back to Top