Wewnętrza motywacja

Wewnętrzna motywacja

Cele:

 • Nauka wewnętrznej motywacji;
 • Przetrenowanie technik i sposobów wewnętrznej motywacji;
 • Rozwinięcie świadomości motywacji do osiągania sukcesu w życiu.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział co to jest wewnętrzna motywacja;
 • Rozumiał wpływ motywacji na jego życie osobiste i zawodowe;
 • Jaki wpływ mają emocję na wewnętrzną motywację;
 • Wiedział jak siebie motywować;

Zawartość merytoryczna:

 • Teorie motywacji;
 • Motywatory;
 • Powiększanie wiedzy i jej wpływ na motywację;
 • Wyznaczanie własnych celów;
 • Sukces;
 • Budowanie strategii własnej wewnętrznej motywacji;
 • Sztuka oddychania;
 • Metody wyzwalania energii osobistej.

Leave a reply

Back to Top