Przywództwo

Cele:

 • Poznanie własnego stylu przywództwa;
 • Zapoznanie ze stylami przywództwa oraz zapoznanie się z typami osobowości i ich wpływ na styl przywództwa;
 • Nabycie umiejętności dopasowywania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb konkretnego pracownika;

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Znał style przywództwa;
 • Wiedział czym się charakteryzuje konkretny styl przywództwa;
 • Znał zasady skutecznego przywództwa;
 • Wiedział czym się charakteryzują typy osobowości.

Zawartość merytoryczna:

 • Przywództwo jako proces;
 • Typy osobowości;
 • Zachowanie przywódców;
 • Interakcja stylu przywódcy i sytuacji;
 • Przywództwo a proces grupowy;
 • Przywództwo jako proces;
 • Warsztat i narzędzia pracy przywódcy.

Steps to success. Ladder of success. Concept 3D illustration.

Leave a reply

Back to Top