Nauczycielskie SPA

Projekt Nauczycielskie SPA (SPOKÓJ, PRESTIŻ i AUTORYTET) to bezpośrednia odpowiedź na deklarowane potrzeby pedagogów z wielu szkół w Polsce. Zakładamy w nim przeprowadzenie coachingu nauczycielskiego w formie grupowej oraz indywidualnej ? czyniąc nauczyciela podmiotem naszych działań. Ofertę kierujemy do nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stworzyliśmy ją z myślą o efektywnym psychologiczno
– coachingowym wsparciu nauczycieli w pracy zawodowej. Naszym nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wsparcie samego nauczyciela w zakresie indywidualnych problemów, jakie pojawiają się w trakcie jego pracy zawodowej, stworzenie przestrzeni do rozwoju potencjału każdego pedagoga z osobna oraz twórczej współpracy w nauczycielskim gronie. Wzmocnienie nauczycieli bezpośrednio przekłada się na podniesienie prestiżu szkoły i łatwiejsze zarządzanie, planowanie nowych inicjatyw, a także ożywienie w systemie szkolnym.

Korzyści z udziału w projekcie ,,Nauczycielskie SPA”

1. Gwarancja podniesienia jakości i komfortu pracy nauczyciela i tym samym szkoły we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.
2. Pozyskanie skutecznych umiejętności obrony i zachowania dystansu w relacji z uczniem agresywnym.
3. Podniesienie kompetencji w zakresie dbania o siebie i radzenia sobie w stresujących sytuacjach.
4. Profesjonalne konsultacje z doświadczonymi trenerami pomagającymi rozwiązywać rzeczywiste
indywidualne problemy pod kątem psychologicznym.
5. Możliwość obserwacji profesjonalnych narzędzi trenerskich skutecznych w pracy z grupą, poznania ich pod kątem metodologicznym i wdrożenia w swój warsztat pracy.
6. Podniesienie kompetencji w aspekcie budowy dobrych relacji z innymi ludźmi w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Zapraszamy do kontaktu:

– 692-081-558 Katarzyna Kowalska-Bębas
– e-mail biuro@h-c.pl.

logo spa

?wszystkie prawa do nazwy i treści zastrzeżone

Leave a reply

Back to Top