Myślenie lateralne

Cele:

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy będą poznają zasady myślenia lateralnego i będą umieli je stosować, podchodząc w sposób kreatywny do wyzwań i problemów;
 • Uświadomienie uczestnikom zalet myślenia i działania lateralnego jako alternatywy wobec utartych schematów postępowania, związanych z myśleniem wertykalnym.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • bardziej samodzielny w zmaganiu się z problemami wynikającymi ze specyfiki wykonywanych działań;
 • znał podstawy lateralnego podejścia do wyzwań dnia codziennego;
 • umiał zastosować 6 sposobów podejścia do problemu;
 • świadomie poszukiwał alternatywnych rozwiązań w danej sytuacji;
 • zmieni swoje podejście do sytuacji problemowych na rzecz aktywnego działania;
 • podchodził taktycznie i metodycznie do pojawiających się problemów.

Zawartość merytoryczna:

 • Istota myślenia lateralnego;
 • Myślowe kapelusze de Bono;
 • Metody uwalniania się od schematów;
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • Przykłady działań opartych na myśleniu lateralnym i osiągniętych dzięki niemu sukcesów;
 • Sposoby przyjmowania ról podczas opracowywania strategii rozwiązywania problemów;
 • Praktyczne aspekty myślenia lateralnego w realizacji celów;
 • Wskaźniki oceny rozwiązań powstałych w wyniku nowego podejścia.

Businessman with illuminated light bulb concept for idea, innova

Leave a reply

Back to Top