Efektywne spotkania

Cele:

 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia spotkań;
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania pracownikami dzięki skutecznemu i klarownemu przekazywaniu informacji.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Umiał przeprowadzić spotkanie pracownicze w krótszym czasie, niż dotychczas;
 • Potrafił przykuć uwagę uczestników spotkania;
 • Znał i stosował zasady jasnego formułowania komunikatów;
 • Prowadził spotkania w sposób efektywny.

Zawartość merytoryczna:

 • Planowanie przebiegu spotkania i wyznaczanie jego celów;
 • Osiąganie zamierzonych celów podczas spotkania;
 • Sztuka przewidywania możliwych punktów spornych;
 • Formułowanie zasad rządzących spotkaniem;
 • Zarządzanie czasem spotkania;
 • Sztuka przemawiania;
 • Zaciekawianie uczestników spotkania;
 • Budowanie relacji służących efektywniejszemu przebiegowi spotkania;
 • Motywowanie uczestników spotkania do zabierania głosu i otwartego wyrażania opinii;
 • Facylitacja ;
 • Prowadzenie spotkania w sytuacji kryzysowej.

Leave a reply

Back to Top