Coaching

Cele:

 • Zapoznanie z ideom coachingu oraz uświadomienie procesu rozwoju w organizacji;
 • Rozwijanie umiejętności pomocy innej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu jej działania;
 • Rozwijanie umiejętności i nauka sposobów przekazywania wiedzy z zakresu uczenia innych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Znał najskuteczniejsze techniki uczenia się i rozwoju osobistego;
 • Znali istotę coachingu w wydobywaniu z zespołów tego co najbardziej wartościowe;
 • Wiedzieli jak wykorzystać coaching do rozwoju wielu rozmaitych aspektów życia zawodowego i osobistego.

Zawartość merytoryczna:

 • Co to jest coaching;
 • Model coachingu;
 • Teorie uczenia się;
 • Etapy przeprowadzania coachingu;
 • Umiejętności analityczne: asertywność, radzenie sobie z konfliktami, facylitacja, planowanie, komunikacja interpersonalna

Business Concept

Leave a reply

Back to Top