Asertywność

Cele:

 • Kształtowanie postawy asertywnej w codziennych kontaktach zawodowych i prywatnych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym charakteryzuje się postawa asertywna i dlaczego warto ją przyjąć;
 • Znał i stosował zasady postępowania w sposób asertywny w trudnych sytuacjach;
 • Umiał konstruować krytyczne komunikaty;
 • Zmieni swoje nastawienie do odmawiania innym i nauczy się rozróżniać, kiedy odmowa ta jest
  konieczna;
 • Bardziej skuteczny podczas negocjowania dzięki stosowaniu postawy asertywnej;

Zawartość merytoryczna:

 • Prawa człowieka asertywnego;
 • Otwarte wyrażanie opinii;
 • Konstruktywna krytyka jako narzędzie zmiany zachowania;
 • Dawanie i przyjmowanie odmowy;
 • Zachowania bierne, agresywne i manipulacyjne;
 • Przyjmowanie pochwał nie musi być trudne

Więcej informacji na http://www.szkolimy.pl/119/asertywnosc-1/

Leave a reply

Back to Top